rt( 'joomla.utilities.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /plugins/system/info_ciacho.php on line 25
Zespół Szkół Plastycznych

 

 

Home

Plan lekcji dla OSSP i LP od 2 października 2017r.

Kliknij w link aby pobrać plan lekcji dla OSSP i LP

https://plastykradom-my.sharepoint.com/personal/bartlomiej_kopinski_plastyk_radom_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=143937921bda8473b8da0694de0020b24&authkey=AXdIAiXiMVFY21PB0LKkDJY

 

Szkoła plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że w dniach 21-22 września 2017r. nie odbędą się zajęcia z rzeźby prowadzone przez p. Aleksandrą Dobrowolską.

 

Regulamin VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE AUTOPORTRETU W RYSUNKU UCZNIÓW SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 2017

Zapraszamy do udziału w Biennale uczniów szkół plastycznych wszystkich typów: Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego.

Przedmiotem Konkursu będą prace rysunkowe wykonane w dowolnych technikach, będące autoportretami autorów, wyłącznie w oryginale, prezentowane bez udziału innych mediów (np. elektronicznych).

Autor może przedstawić do 3 prac (poliptyk jest jedną pracą).

Organizatorzy zachęcają do bardzo otwartego traktowania pojęcia „rysunek”.

Wymiar maksymalny prac płaskich – 100 x 70 cm (B-1) wraz z passe-partout, inne projekty – do 1 m³.

Organizator zamknie procedurę rejestrowania zgłaszanych prac w dniu 15 listopada 2017 r.


Pobierz Regulamin Konkursu

 

Plan zajęć szkoły plastycznej jacka malczewskiego na rok szkolny 2017/2018

Kliknij tu... aby pobrać plan zajęć popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2017/2018.

 

Wykaz Podręczników na rok szkolny 2017/2018

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników dla OSSP i LP na nadchodzący rok szkolny 2017/2018.

Kliknij tu... aby pobrać wykaz podręczników.

 

Lista przyjętych do pierwszej klasy liceum plastycznego na rok szkolny 2017/2018

Lista przyjętych do Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu

w roku szkolnym 2017/2018

 

1 Bąk, Katarzyna

2 Bednarczyk, Paulina

3 Brzeska, Wiktoria

4 Czarnecka, Katarzyna

5 Defińska, Paulina

6 Iwańska, Zuzanna

7 Jaskólska, Natalia

8 Kateusz, Julia

9 Kiepiel, Natalia

10 Kleczkowska, Olga

11 Kłosińska, Małgorzata

12 Kucharczyk, Sylwia

13 Łazińska, Agnieszka

14 Mazurczak, Natalia

15 Murawska, Kinga

16 Nowakowska, Anna

17 Okulska, Joanna

18 Piasta, Natalia

19 Piszczek, Kacper

20 Pytlarz, Patryk

21 Sadowska, Natalia

22 Siczek, Daria

23 Skóra-Kalinowska, Dagmara

24 Skrzyszewska, Katarzyna

25 Starczewska, Zofia

26 Suwalska, Natalia

27 Tarczyński, Kacper

28 Trzeciak, Zuzanna

29 Urbańska, Weronika

30 Wasilewska, Wiktoria

31 Wrońska, Karina

32 Ziębakowska, Ada

33 Żurek, Kamila

 

 

Radom, 14.07.2017.

 

Prezentacje prac ucznów popołudniowej szkoły plastycznej im. jacka malczewskiego

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji prac uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Dział Wstępny

klasa 1Wa - nauczyciel Grzegorz Kwiecień

klasa 1 Wb - nauczyciel Jakub Strzelecki

klasa 1 Wc - nauczyciel Aleksandra Szczepanik-Szałas

 

Dział Dziecięcy

klasa 1Db - nauczyciel Aleksandra Szczepanik-Szałas

klasa 2Da i 3Da - nauczyciel Alina Włodarz

 

Dział Młodzieżowy

klasa 3M - nauczyciel Grzegorz Kwiecień

 

Fakultety

Tkanina Artystyczna - nauczyciel Anna Symela

Rzeźba - nauczyciel Jacek Szpak

Ceramika - nauczyciel Aleksandra Dobrowolska

Grafika Komputerowa - nauczyciel Bartłomiej Kopiński

 

INFORMACJA O UDZIELANIU ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Zasiłki szkolne przysługują uczniom zamieszkałym na terenie miasta Radomia znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

· brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/ opiekunów prawnych,

· śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

· kradzież w mieszkaniu ucznia,

· pożar lub zalanie mieszkania

· nagła choroba ucznia,

· inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

4. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenie lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz o okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leczenie itp.

5. Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku szkolnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać pocztą.

6. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl

7. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

8. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.

 

Szczegółowe informacje i wnioski są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.